Weryfikacja wodomierzy w Krakowie

Weryfikacja wodomierzy w domu

Pogotowie Hydrauliczne w Krakowie świadczy usługi dla mieszkańców miasta w zakresie sprawdzania wodomierzy ciepłej i zimnej wody bez ich demontażu, bezpośrednio w domu klienta.

Gdy nadchodzi czas weryfikacji liczników, właściciel oczywiście dokonuje wyboru:

1. Wymiana na nowy (obowiązkowa w przypadku utraty dokumentów technicznych do licznika);
2. Procedura demontażu i weryfikacji w Wodociągach ;
3. Weryfikacja bez konieczności demontażu co oferuje nasza firma;

Najlepsza opcja jest oczywista – legalizacja wodomierzy bez ich demontażu w domu!

Weryfikacja częstotliwościowa liczników

Okres legalizacji dla większości wodomierzy wynosi do 5 lat, w zależności od marki licznika i producenta wodomierzy.
Interwał wzorcowania zarówno dla legalizacji pierwotnej, jak i okresowej poszczególnych liczników (interwał legalizacji) jest podany w karcie katalogowej każdego licznika, co do zasady:

  • Do ciepłej wody
  • Dla zimnej wody

Wodomierze uniwersalne muszą być legalizowane co 5 lat podczas eksploatacji lub przechowywania.
Pierwszy przedział legalizacyjny liczony jest dopiero od daty wstępnej legalizacji wodomierza w momencie zwolnienia produkcji. Data wydania podawana jest w świadectwie produkcji dołączonym do każdego licznika lub w świadectwie uruchomienia, które wydawane jest podczas montażu i plombowania licznika w mieszkaniu.

W jakich przypadkach weryfikacja nie jest możliwa

Weryfikacja indywidualnych (płaskich) wodomierzy nie jest możliwa:
1) Brak dokumentu dla miernika;
2. dane wskazane w dokumentach nie są zgodne z zainstalowanymi urządzeniami;
3. brak uszczelnień na nakrętce przyłączeniowej;
4) Obecność uszkodzeń mechanicznych licznika;
5. wadliwe uszczelnienie obudowy licznika;
6) Nieprawidłowe działanie mechanizmu liczącego;
7) brak wody w czasie weryfikacji;
Jeżeli licznik nie może być zweryfikowany z powyższych powodów lub nie przeszedł procedury legalizacji, nasz technik wymieni licznik na nowy na miejscu.