Ochrona metali przed korozją – co zastosować?

Korozja to proces niszczenia, przed którym nie uchroni się żaden materiał narażony  na oddziaływanie środowiska. Najczęściej kojarzona jest z niszczeniem metali. Jest to skojarzenie jak najbardziej słuszne. Nieprzypadkowo to właśnie korozja żelaza stanowi w praktyce największy problem, powodując straty finansowe, […]