Jak znaleźć wyciek?

Jakie są możliwości znalezienia wycieku wody?

Jedną z metod jest metoda gazowa, która polega na wpuszczeniu do instalacji wodnej specjalnej mieszanki gazów. Ma ona na celu wydostać się przez nieszczelne miejsca pokazując tym samym miejsce wycieków.
Kolejną sposobem wykorzystywaną przez fachowców jest miedzy innymi metoda elektroakustyczna polegająca na słuchaniu odgłosów, które powodują wycieki. Cały zabieg jest możliwy dzięki użyciu urządzenia zwanego geofonem. Całe urządzenie składa się z superczułego mikrofonu oraz jednostki głównej połączonej z słuchawkami. Jednostka główna ma za zadanie analizować odbierany sygnał dzięki czemu możliwe jest wykrycie szumów generowanych poprzez wycieki

W zależności gdzie szukamy wycieków, możemy stosować różne metody.

Bardzo dobrą jest metoda korelacyjna. Dzieli się ona na dwa podtypy: lokalizacje wycieków z instalacji wodociągowych oraz lokalizacje uszkodzeń z wykorzystaniem hydrantów. Pierwsza z nich polega na komputerowej obróbce szumów, które rozchodzą się po danych rurach. Używa się go w następujący sposób, użytkownik podpina dwa nadajniki do elementów wodociągu a komputer odbiera sygnały, które analizuje i dokonuje stosownych obliczeń. Metoda ta pozwala dokładnie określić miejsce wycieku a komputer analizujący sygnał nie myli się w obliczeniach co daje nam pewność w stosowaniu tej metody. Drugi sposób polega w zasadzie na tym samym co wyżej opisana metoda lecz z niewielką różnicą. Mianowicie używa się w niej zamiast mikrofonu hydrofonów, które poprawiają zdolności diagnostyczne na rurach z komponentów sztucznych.

Istnieją również inne metody wykrywania wycieków takie jak: metoda termowizyjna, metoda gazu znacznikowego, badanie kamerą endoskopową czy znajdowanie lokalizacji wycieku metodą dymową.
Gdy potrzebujemy znaleźć wyciek możemy zgłosić się do firmy, która ma w ofercie wykrywanie awarii wodnej. Firmy tego typu mają specjalistyczne narzędzia i wykwalifikowaną kadrę pracowniczą co gwarantuje nam szybką i kompleksową usługę oraz pewność zlokalizowania wycieku. Firmy tego typu zajmują się również nie tylko diagnostyką lecz także naprawą stąd pewność że usługa jest kompleksowa.