Odwadnianie terenu za pomocą igłofiltrów

Występowanie wysokiego poziomu wód gruntowych może utrudniać lub uniemożliwiać prowadzenie prac budowlanych lub inżynieryjnych. Rozwiązaniem tego problemu jest skuteczne odwodnienie wykopów igłofiltrami. Zastosowanie igłofiltrów umożliwia szybkie uzyskanie stabilnych warunków pracy.

Czym są igłofiltry i jakie jest ich zastosowanie

Instalacja igłofiltrowa charakteryzuje się stosunkowo prostą konstrukcją. Jej podstawowym elementem jest igłofiltr. Jest to przewód rurowy umieszczany na odpowiedniej głębokości. Podczas prac odwodnieniowych wykorzystuje się przewody stalowe, polietylenowe, plastykowe lub wykonane z polichlorku winylu. Umieszczona na jego końcu część robocza wyposażona jest w perforowany otwór, przez który zasysana jest woda gruntowa. Zastosowane perforacje pełnią funkcję filtra i zapobiegają zaciąganiu kamieni lub innych większych zanieczyszczeń. Kolejnym elementem instalacji jest rurociąg kolektora ssącego, łączący się z agregatem pompowym znajdującym się na powierzchni. Igłofiltry wykorzystywane są do obniżania poziomu wód gruntowych, odwadniania wykopów budowlanych w celu ułożenia instalacji elektrycznych, wodociągowych, sanitarnych lub gazowych. Odwodnienie terenu przyczynia się także do zwiększenia konsolidacji i stabilności gruntu, co umożliwia stabilne posadowienie obiektów podziemnych lub fundamentów pod wiatraki i przepompownie.

Montaż i sposób działania igłofiltrów

Instalacja igłofiltrów polega na ich wpłukiwaniu w głąb gruntu za pomocą strumienia wody pod ciśnieniem. W przypadku gruntów posiadających warstwy nieprzepuszczalne stosuje się obsypkę filtracyjną, której zadaniem jest połączenie wszystkich warstw odwadnianego gruntu. Obsypkę stosuje się również w gruntach jednorodnych i pylastych. Głębokość, na jakiej osadza się igłofiltr, uzależniona jest od występujących warunków terenowych. Zazwyczaj koniec igłofiltra wpłukuje się na głębokość od 4 do 6 metrów. Przyjmuje się, że jeden przewód rurowy pozwala na obniżenie poziomu wody do 4 metrów. Kolejne przewody umieszcza się w gruncie co 1 m wzdłuż wcześniej wyznaczonej linii. Do połączenia kolektorów stosuje się różnego rodzaju łączniki, łuki oraz rury przelotowe. Po uzyskaniu szczelnej instalacji możliwe jest uruchomienie pompy wytwarzającej podciśnienie i pobierającej wodę z gruntu. Pobrana woda jest odprowadzana na zewnątrz za pomocą rurociągu lub węża zrzutowego. Prawidłowo działająca instalacja igłofiltrowa umożliwia szybkie i skuteczne obniżenie poziomu wód gruntowych i odwodnienie terenu.